Stambeni inženjering d.o.o.

Tvrtka Stambeni inženjering d.o.o. Pula, osnovana je 01. kolovoza 1993.godine, te obavlja poslove stručnog nadzora i izvođenja radova, na objektima visokogradnje.

Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa 01.01.1998.god započeli smo i sa djelatnošću Upravljanja stambeno-poslovnim zgradama. Protekom gotovo dva desetljeća uspješno upravljamo sa više stotina zgrada i preko 4 tisuće posebnih dijelova pozicioniravši se u jednog od najboljih upravitelja u našoj županiji. Da bi odgovorili izazovima suvremenog upravljanja i jamčili najvišu razinu kvalitete i profesionalnosti naših usluga raspolažemo sa zaposlenicima odgovarajućih struka (inženjeri, ekonomisti) te surađujemo s renomiranim osiguravajućim društvima, bankama, odvjetničkim uredima, kao i odabranih izvoditelja radova, radi čega nam suvlasnici poklanjaju povjerenje upravljanja njihovom imovinom.

NAŠE USLUGE
Stambeni inženjering d.o.o. - Stambeni inženjering d.o.o.

Novosti

Okončane energetske obnove

Temeljem  javnog poziva od 10/2016 godine, zahvaljujući suvlasnicima zgrada, izvoditeljima radova, nadzornim inženjerima i voditeljima projekata uspješno su tijekom 2018 i 2019 godine okončane energetske obnove ugovorenih zgrada uz donacije iz fondova EU-a u iznosu od 60% opravdanih troškova. 

Obnovljene su zgrade:

- Schiavuzzijev prilaz 51 - Rimske centurijacije 22/Karlovačka 31...

Više informacija

Preporuke i upute u svezi Covid-19 virusa

Grad  Pula u suradnji sa Crvenim križem izradio je plakat tiskan na hrvatskom i talijanskom jeziku sa preporukama i uputama za suvlasnike višestambenih zgrada s naglaskom na starije i nemoćne.

Po dogovoru s Gradom Pulom preuzeli smo iste te ih intenzivno postavljamo na vidljiva mjesta stambenih zgrada kojima upravljamo.

Više informacija