NAŠE USLUGE

Referentna lista izvedenih radova

- Rekonstrukcija sjedišta (uredi) uprave Tržnica d.o.o. Pula
- Rekonstrukcija krovova, fasada te unutarnji radovi u Općoj bolnici Pula (Kirurgija, Kotlovnica, Interni, Crkva)
- Izgradnja igrališta, rekonstrukcija sanitarnih čvorova, uređenje ureda, krov te izrada projekata anexa (radionički dio) Centra za odgoj djece i mladeži
- Veći broj rekonstrukcijskih krovova, fasada i elektro vodova stambenih zgrada za bivši Fond stambenog godpodarstva odnosno Grad Pulu
- Rekonstrukcija međukatne konstrukcije i uređenje ordinacije Stomatologije Pula
- Kompletna oprema kuhinje i bara sjedišta Zajednice Talijana u Rovinju
- Rekonstrukcija ravnog krova Dječjeg vrtića “Naridola” u Rovinju
- Montaža natpisnih ploča, stupova, ulica i trgova Grada Pula
- Rekonstrukcija krova objekta “Apartmani Punta” Umag
- Zajedno sa povezanom firmom rekonstrukcija sjedišta Zajednice Talijana Rovinj, Centra za povijesna istraživanja Rovinj i Zajednice Talijana Šišan
- Nadzor nad objektima u izgradnji za Grad Pula
- Nadzor nad radovima rekonstrukcije i uređenja objekata u krugu Autobusne postaje (bivša Vojarna u Šijani)
- Rekonstrukcija krovišta crkve B. Marije Elizabete u Balama
- Uređenje kripte crkve B. Marije Elizabete u Balama
- Tvornica duhana Rovinj-sanacija krovišta i građ. obrtnički radovi
- Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće u Puli
- Održavanje objekata Grada Pula-građevinskih,obrtničkih i instalaterskih radova
- Centar za odgoj djece i mladeži (Minist. rada i socijalne skrbi)- stolarski, bravarski i ličilački radovi
- Rekonstrukcija mjesnog odbora u Puli- građevinsko- obrtnički radovi
- Snimanje objekata komunalne naknade za Grad Vodnjan
- Rekonstrukcija uredskih prostora - Schott Boral Pula
- Djelomična adaptacija Raiffeisen banke u Puli
- Izgradnja svlačionica, uredskog i drugog prostora (građevinsko-obrtnički radovi, instalacije snage, rasvjete, ventilacije i grijanje sa kotlovnicom - sportski objekat Vodnjan - N.K. “Vodnjan”
- Dogradnja i adaptacija obiteljske kuće - Premantura
- Rekonstrukcija restorana - Schot Boral Pula (građ. obrt. radovi)
- Dogradnja uredskih prostorija u pogonu - Schot Boral
- Adaptacija poslovnog prostora - javnobilježnički ured Pula (130 m2)
- Adaptacija - kompletno uređenje laboratorija - Schot Boral Pula
- Izvedba kompletne odsisne i usisne ventilacije laboratorija - Schot Boral
- Rekonstrukcija - uređenje tvorničke kuhinje - Schot Boral
- Adaptacija - kompletno uređenje računalnog centra i više ureda - Schot Boral
- Adaptacija - građ. obrt.-instalaterski radovi - portirnica - Duran d.d.
- Građevinsko obrtnički radovi na plinskoj stanici - Duran d.d.
- Rekonstrukcija krova upravne zgrade - Duran d.d.
- Sanacija fasade kaluparne - Duran d.d.
- Sanacija fasade, fasadne stijene na objektu - Duran d.d.
- i drugih objekata na uređenju interijera i eksterijera stambenih i poslovnih prostora